พิมพ์
หมวด: ข่าวการประชุมวิชาการ
ฮิต: 1346

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดาวน์โหลดรายละเอียด)