ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (ดาวน์โหลด)