ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ngrc2014.sru.ac.th/th/