ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (ดาวน์โหลดรายละเอียด)