มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วม "Open House 2015" ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.grad.mju.ac.th/open2015/